Bredfjället

öster om Ljungskile

 Bredfjället öster om Ljungskile

Bara några kilometer från den saltstänkta skärgården i Ljungskile ligger Bredfjället. En riktig pärla som många susar förbi på motorvägen och missar att besöka. Kontrasterna mot Ljungskile är slående och att man kan uppleva både saltvattensbad och fjäll på samma dag gör detta ställe unikt.
Fjället sträcker sig från Ljungskile, som ligger i Uddevalla kommun ända in i Lilla Edets kommun. Bredfjället bär på en historisk skatt som sträcker sig ända från 1500-talet och framåt. Under Brännefejden 1612 så brände svenskarna ner ett antal gårdar i socknarna runt Bredfjället. Vissa flydde upp på fjället och bosatte sig där. Det är kanske från dessa folk men även andra som ruinerna fortfarande finns kvar.

Tar man någon av vandringslederna från Norra fjället så stöter man garanterat på några av de många ruiner som finns kvar från 1800-talet och som berättar om ett hårt liv och fattigdom bland befolkningen på fjället. Ruinerna på Flogfjället härstammar till och med från 1500-talet. Vandringslederna går även genom stora delar av naturreservatet som är 561 hektar.
Även fattigstugan som finns kvar på Brattås har en väldigt intressant historia och 1865 så köptes Brattås med syftet att bygga fattigstugor. Av de 4 fattigstugorna som byggdes finns idag bara en kvar, i renoverat tillstånd. Fattigstugorna var i drift fram till 1908 och drevs av föreståndarinnan som hette Betty Hägg.

På Bredfjället finns gammelskog tror många!

På 1800-talet såg det inte ut som det gör idag på fjället. Det var till största delen trädlöst och bestod av mossar och myrar. 1989 bildades naturreservatet och natura 2000 området över en stor del av fjället och tack vare det så får också skogen en chans att växa till sig och förhoppningsvis en dag bli till gammelskog. Träden får stå tills dom trillar och inget får avverkas eller rensas upp, vilket är avgörande för att många arter ska överleva och för att det ska bli en biologisk mångfald. Här finns de äldsta bestånden på fjället av gran och tall och de flesta ädelträden som finns ligger inom reservatet.

Tjäder, Orre & varg

På 60-och 70-talet såg det ljust ut för Orren, då fanns det runt 25 spelande tuppar här uppe men nu finns det endast runt 3 st kvar pga att myrmarkerna växer igen så deras naturliga spelplatser försvinner, trots att markägare rensar mossarna och gör vad dom kan. Däremot trivs tjädern bra, och tidigt på morgonen kan man höra hur den spelar på flera platser runt om på Bredfjället under våren.
För några år sedan fanns det en vargstam på Bredfjället som ynglade 10-12 vargar. Nu finns inget vargrevir kvar men fortfarande så ser man ibland både spår och spillning av varg på olika ställen på fjället. Antagligen från förbipasserande vargar.
Vill du läsa mer om Bredfjällets natur och historia föreslår jag Stefan Edmans bok ”Röster från Bredfjället”.

Contact

Peter Muld
Email: petermuldproductions@gmail.com
Phone: +46 (0)70 6029849

Social media

Exclusiv Artist of

Instagram