Flera av våra grodor är faktiskt rödlistade. På grund av att småvatten och våtmarker dikats ut, fyllts igen eller vuxit igen, så försvinner deras naturliga livsmiljö. Gemensamt är att alla våra grodor är fridslysta och fortplantar sig i vatten. Därför är vatten livsviktig för grodan, som för alla djur.

I år var första gången som jag såg ett grodspel. Massor av grodor på samma ställe som bråkar om honorna. När hanarna spelar så kommer honorna simmande i snabb takt genom vattnet rakt mot ljudet. Sedan sätter sig hanen på honans rygg och omfamnar henne strax bakom frambenen. Honan lägger 1000-2000 ägg i vattnet som kläcks efter ca 3 veckor. Ett fantastiskt skådespel som var väldigt roligt att fotografera.

I vassen lurade även en snok som låg blickstilla och spanade på grodorna. Det verkade dock inte som att den ville anfalla grodorna utan kanske väntar på grodyngeln som kommer om några veckor.

Bilderna är fotade med Canon R5 och EF 100-400 objektiv och är ganska kraftigt beskurna, men tack vare den stora sensorn på R5:an så går bilderna att beskära ganska mycket utan att förlora för mycket skärpa och kvalitet.