Jag har tillbringat mycket tid i naturen och och blir alltid lika lugn och harmonisk när jag är där. Lika mycket som jag älskar det jag ser och upplever så hatar jag det som vi gör med naturen. Kalhyggen där ingenting lever som kan liknas med öknar. Monokulturer i form av granplanteringar som vi sedan kallar för skog och där heller nästan inga djur eller andra växter kan leva. Nedskräpning, utsläpp, djur som nästan utrotas trots att dom är fridlysta (det kallas det för skyddsjakt). Djurarter som försvinner för att vi tar bort deras ända miljö dom kan överleva i.